Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 16.12.2021 klo 17:30 - 20:19

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
72   Mötets laglighet och beslutförhet
73   Protokolljusterare
74   Godkännande av föredragningslistan
75   Asia ei ole julkinen
76 Flytande konstruktioner i Drottningstranden
77 Förbindelsebrygga för Drottningstrandens flytande hus
78 Förslag till storlek och placering för ett nytt daghem, fullmäktigemotion
79 Ekonomiöversikt
80   Tjänsteinnehavarbeslut
81 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Karlsson Mikael ordförande
Hyvönen Petri vice ordförande
Wide Roger ledamot
Hento Miia ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Holmström Eeva ledamot
Hagfors Kari ledamot
Lindroos Johannes ersättare
Malmivaara Jouni ersättare
Weckman Pamela ersättare
Isotalo Arja stst. ordförande
Maukkonen Niko ungdomsfullm. repr.
Paljakka Sari dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Lindroos Markus infrastrukturchef
Henriksson Eija controller
Okkonen Niina projektchef
Sepperi Toni stadsgeodet
Qvis Lotta planerare
Paimander Petri projektsakkunnig
Hynninen Elina byråsekr./sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 24.12.2021-16.1.2022  
Början av 24.12.2021 00:00