Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 25.11.2021 klo 17:31 - 17:53

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
27   Mötets laglighet och beslutförhet
28   Protokolljusterare
29   Godkännande av föredragningslistan
30   Tjänsten som byggnadsinspektör, rekrytering
31 Tjänsteinnehavarbeslut
32 För kännedom
33   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Mettinen Veli-Matti ordförande
Thomasson Daniel vice ordförande
Lindfors Leena ledamot
Mulli Eero ledamot
Oinonen Mari ledamot
Willberg Olli ledamot
Penninkangas Anne ledamot
Wallén Sebastian ledamot
Karlsson Kim ersättare
Lappalainen Leena ersättare
Marjakangas Miia ersättare
Lyytikäinen Heidi miljövårdssekr./föredr./sekreterare
Kanervala Anne led.byggnadsinspektör/föredr.

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 4.12-24.12.2021  
Början av 04.12.2021