Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 07.12.2021 klo 17:30 - 19:12

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
133   Mötets laglighet och beslutförhet
134   Protokolljusterare
135   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2021-31.10.2021
136 Budget och ekonomiplan 2022-2024
137 Plan för att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga 2021-2026
138   Ansökan om extra bidrag för finansiering av brobygget över Lovisa å, Skinnarby-Andersby-Hommansby enskilda väglag
139   Avgifter för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra myndighetsuppgifter
140 Försäljning av strandtomt nr 129
141 Försäljning av strandtomt nr 149
142   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Bäcklund
143 Uppdatering av anvisningen för distansarbete
144 Lokalt avtal om hur periodarbete utförs
145 Välfärdsområdesvalet, valaffischering utomhus
146   Röstning i anstalter och hemmaröstning vid välfärdsområdesvalet 2022
147 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
148   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
149   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s I vice ordförande
Lepola Janne fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Thesslund Stefan Liljestrands ersättare
Malmberg Irene Heijnsbroek-Wiréns ersättare
Karlsson Mikael Sjöholms ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla