Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 23.11.2021 klo 18:00 - 19:55

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
25   Mötets laglighet och beslutförhet
26   Val av sekreterare
27   Jäv
28   Justering av protokollet
29   Stadsstyrelsens ordförandes översikt
30   Stadsstyrelsens bemötande till utvärderingsberättelsen för 2020
31   Redogörelser för bindningar
32   Möjliga övriga ärenden
33   Framläggande av protokollet
34   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Laiho Pasi ordförande
Aitokari Mia-Leena ledamot
Grundström Maria ledamot
Lindfors Karl-Magnus ledamot
Niemelä Lenita ledamot
Marjakangas Miia ledamot
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare
Isotalo Arja stst:s ordförande
Forsberg Kimmo Lepolas ersättare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.