Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 15.12.2021 klo 17:00 - 21:55

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
63   Mötets laglighet och beslutförhet
64   Protokolljusterare
65   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Bäcklund
66 Uppdatering av Lovisa stads och Lappträsk kommuns serviceavtal för social- och sjukvårdstjänster
67 Plan för att stödja den äldre befolkningens funktionsförmåga 2021-2026
68 Lovisa stads integrationsprogram för 2021-2024
69 Försäljning av fastigheter som staden fått i arv
70   Redogörelser för bindningar
71 Fullmäkigemotion - Att underlätta situationen för personer som söker asyl
72 Svar på fullmäktigemotionen Stadens fastighetsskötsel bör ses över
73 Att återställa beläggningen på Saltbodtorget till sin ursprungliga form, fullmäktigemotion
74 Skötsel och underhåll av idrottsplanen och rinken i Forsby, fullmäktigemotion
75 Grundrenovering av väg 1792 (Elimävägen), fullmäktigemotion
76 Budget och ekonomiplan 2022-2024
77 Behovet av dagvårdsplatser akut - öppna Lekgården, fullmäktigemotion
78   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Lepola Janne II vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Hento Miia ledamot
Karlsson Kim ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Laiho Pasi ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Pekkola Katja ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Raivio Timo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Kinnunen Kirsi direktör för centralen bildning och välfärd
Paljakka Sari direktör för näringsliv och infrastruktur
Böhme Fredrik ekonomichef
Karlsson Håkan Stenmans ersättare
Hyppölä Laura Lappalainens ersättare
Mettinen Veli-Matti Tähtinens ersättare
Karvonen Juha Fellmans ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 23.12.2021-31.1.2022.