Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Föredragningslista 09.12.2021 kl. 17:30 -
Grundtrygghetscentralen, Öhmansgatan 4, Lovisa

Saknr.   Rubrik  Föredragningslista i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Val av medlemmar i äldrerådet för 2021-2025
4   Val av socialhandledare
5 Östra Nylands plan för ordnande av social-, hälso- och sjukvård för 2022
6   Beviljande av understöd för 2022
7 Beslut om social- och hälsovårdens klientavgifter 2022
8   Att ta ut en tillfällig självriskandel för färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning
9   Ersättningar till stödpersoner inom handikappservice från 1.1.2022
10   Vårdarvoden för stöd för närståendevård 2022
11   Upphandling av dygnetrunttjänster inom barnskyddet i Nyland - tredje öppnande av dynamiskt ramavtal
12 Granskning och godkännande av grundtrygghetscentralens fakturor 2022
13 Budgetens uppföljning för tiden 1.1-31.10.2021
14   Grundtrygghetsnämndens sammanträdesdagar 2022
15   Tjänsteinnehavarbeslut
16   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
17   Övriga ärenden
18   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Haverinen Katri ordförande
Parikka Kirsti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Baumgartner Pia ledamot
Relander Ilkka ledamot
Grundström Ben ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Vidgren Ville ledamot
Oinonen Mari ledamot
Engård Benny ledamot
Kujala Arto ledamot
Isotalo Arja stadsstyr. ordförande
Stenman Lotte-Marie stadsstyr. representant
Pirhonen Sofia ungd.fullm. representant
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Povenius Annette sekreterare
Sippula Päivi servicechef för vuxna
Iivonen Jaana servicechef, för barn och unga
Klawér-Kallio Sofie servicechef för seniorer