Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion
Protokoll 14.12.2021 klo 18:02 - 20:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
8   Mötets laglighet och beslutförhet
9   Val av protokolljusterare
10   Godkännande av föredragningslista
11   Lovisa stads grundskolors verksamhetsberättelser 2020-2021 och läsårsplaner 2021-2022
12   Lovisa Gymnasiums verksamhetsberättelse 2020-2021 och läsårsplan 2021-2022
13 Haddom skolas fortsatta verksamhet
14   För kännedom
15   Övriga ärenden
16   Mötets avslutande

Ledamot Uppgift
Häggblom Kerstin ordförande
Thomasson Daniel viceordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Lindfors Annika ledamot
Stenbacka Carina ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Wide Roger ledamot
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Tenhunen Timo utbildningschef
Allén Daniel T. Rosenbergs ersättare
Paakkanen Petra sakkunnig, rektor
Nordström Anders sakkunnig, rektor

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla