Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 07.12.2021 klo 18:00 - 19:54

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
38   Mötets laglighet och beslutförhet
39   Protokolljusterare
40   Godkännande av föredragningslistan
41   Understöd för simresor, Lovisa simsällskap
42   Arv för utvecklande av kulturtjänsterna
43   Program för konst
44   Kari Markkulas brev
45   Tjänsteinnehavarbeslut
46   Övriga ärenden
47   För kännedom
48   Avslutande av möte

Ledamot Uppgift
Rosenberg Thomas ordförande
Lappalainen Kalevi vice ordförande
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hyppölä Laura ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Siljander Petri ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Möller Elis ungd.fullm. repr.
Yrjölä Ville ungd.fullm. repr.
Eriksson Leif chef för kultur- och fritidsväs.
Kinnunen Kirsi dir. för centr. för bildn. och välfärd
Laaksonen Jaana projektkoordinator

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
Början av 20.12.2021 00:00