Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 07.12.2021 klo 17:00 - 17:45

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
14   Mötets laglighet och beslutförhet
15   Protokolljusterare
16   Godkännande av föredragningslistan
17   Fullmakt att lyfta lån av staden för investeringar 2021
18   Gottgörelse till abonnenter till följd av avtal om skötsel av dagvattenrör
19   För kännedom
20   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Lönnfors Mats medlem
Henriksson Eija Böhmes ersättare
Karvonen Juha Malmbergs ersättare
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.