Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 29.11.2021 klo 17:30 - 20:56

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande
112   Mötets laglighet och beslutförhet
113   Protokolljusterare
114   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
115 Lovisa stads integrationsprogram för 2021-2024
116 Lovisa stads och Lappträsk kommuns välfärdsberättelse 2017-2020 och välfärdsplan 2021-2024
117 Uppdatering av Lovisa stads och Lappträsk kommuns serviceavtal för social- och sjukvårdstjänster
118   Organ som ansvarar för Lovisa stads förebyggande rusmedelsarbete
119 Försäljning av byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk som ägs av Lovisa stad
120   Att bereda försäljning av tomt för dagligvaruhandelns behov i Märlax
121   Rekrytering av lokalchef
122 Försäljning av fastigheter som staden fått i arv
123 Inköp av råmark i Liljendal
124 Grundrenovering av väg 1792 (Elimävägen), fullmäktigemotion
125 Svar på fullmäktigemotionen Stadens fastighetsskötsel bör ses över
126 Skötsel och underhåll av idrottsplanen och rinken i Forsby, fullmäktigemotion
127 Att återställa beläggningen på Saltbodtorget till sin ursprungliga form, fullmäktigemotion
128 Fullmäkigemotion - Att underlätta situationen för personer som söker asyl
129   Nämndernas och sektionernas beslut
130   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
131   Asia ei ole julkinen
132   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom I viceordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia II viceordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s I vice ordförande
Lepola Janne fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Häggblom Kerstin Alms ersättare
Hämäläinen Päivi fritidssekreterare
Paljakka Sari dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Paimander Petri projektsakkunnig

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 7-28.12.2021