Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 18.11.2021 klo 17:30 - 19:01

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
32   Mötets laglighet och beslutförhet
33   Protokolljusterare
34 Plan för patientsäkerheten 2022
35   Val av hälsovårdscentralläkare
36 Uppdatering av Lovisa stads och Lappträsk kommuns serviceavtal för social- och sjukvårdstjänster
37   Att skjuta upp ibruktagande av klient- och patientdatasystemet Apotti
38 Uppdatering av samarbetsavtalet om upphandlings- och logistiktjänster mellan Lovisa stad och samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
39 Delegering av befogenhet till tjänsteinnehavare
40   Att ta i bruk det första optionsåret i upphandlingsavtalet om upphandling av tvätteritjänst som Lovisa stad ingått med Finn Rent Teks Oy
41   Att 1.1.2022 flytta tidiga stödets familjearbete för barnfamiljer och hemservicen för barnfamiljer från barn och ungas bastjänster till specialtjänster
42   Sammandrag för enkäten Hälsa i skolan 2021 vad gäller Lovisa
43 Förnyande av avtalet om regionalt samarbete inom miljöhälsovård
44 Budgetens uppföljning för tiden 1.1-30.9.2021
45   Tjänsteinnehavarbeslut
46   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
47   Övriga ärenden
48   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Haverinen Katri ordförande
Parikka Kirsti viceordförande
Bruce Marina ledamot
Baumgartner Pia ledamot
Relander Ilkka ledamot
Grundström Ben ledamot
Vidgren Ville ledamot
Oinonen Mari ledamot
Engård Benny ledamot
Kujala Arto ledamot
Isotalo Arja stadsstyr. ordförande
Stenman Lotte-Marie stadsstyr. representant
Pirhonen Sofia ungd.fullm. representant
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Iivonen Jaana servicechef, för barn och unga
Klawér-Kallio Sofie servicechef för seniorer
Ylärakkola Marika ledande läkare

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 26.11-21.12.2021