Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 08.11.2021 klo 15:00 - 20:03

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
95   Mötets laglighet och beslutförhet
96   Protokolljusterare
97 Försäljning av strandtomt nr 139
98 Försäljning av industritomt 434-8-802-13
99 Fullmäktigemotion: Societetshuset till kulturhus
100   Nämndernas och sektionernas beslut
101   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
102   Att ansöka om statsunderstöd för kommunerna i östra Nylands social- och hälsovårdsprojekt ´ITUA - yhdessä tekemisestä´
103   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Lindholm
104   Begäran om låneborgen, Lovisa Bostäder Ab
105   Fastställande av inkomstskattesatsen för 2022
106 Budget och ekonomiplan 2022-2024
107   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia II viceordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s I vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Paljakka Sari dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Paakkarinen Markku direktören för vattenaffärsverket
Grönholm Thomas personalchef
Stenberg Immo grupprepresentant för de sannfinnländare
Marjakangas Miia grupprepresentant för KD
Hurtta Hanna grupprepresentant för de gröna
Thesslund Stefan Liljestrands ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla