Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Landsbygdsnämnden
Protokoll 02.12.2021 klo 18:30 - 20:33

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
23   Mötets laglighet och beslutförhet
24 Protokolljusterare
25   Besättning av tjänst
26 Landsbygdsenhetens utveckling
27 Tjänsteinnehavarbeslut till kännedom för nämnden
28 Ansökan om grundförbättringsbidrag för (2020-2021) 2022, Skinnarby-Andersby-Hommansby väglag
29 Grunder för bidrag till enskilda vägar
30 Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken, fullmäktigemotion
31   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Thesslund Stefan ordförande
Hovi Antti viceordförande
Karlsson Kim ledamot
Hollmén Annina ledamot
Bruce Marina ledamot
Bergström Torbjörn ledamot
Pekkola Katja ledamot
Noroviita Timo ledamot
Holopainen Jarmo ersättare
Vickholm Sam landsbygdschef/sekr.
Lemmelä Jukka landsbygdsombudsman
Sjögård Carolina landsbygdsombudsman
Peräkylä Teemu st:s representant