Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 27.10.2021 klo 18:01 - 20:14

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
14   Mötets laglighet och beslutförhet
15   Val av sekreterare
16   Jäv
17   Justering av protokollet
18   Grundtrygghetsdirektörens översikt
19   Redogörelser för bindningar
20   Revisionsnämndens budget för 2022
21 Anmälningsärenden
22   Möjliga övriga ärenden
23   Framläggande av protokollet
24   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Laiho Pasi ordförande
Grundström Maria ledamot
Lindfors Karl-Magnus ledamot
Niemelä Lenita ledamot
Marjakangas Miia ledamot
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Forsberg Kimmo Lepolas ersättare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.