Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Centralvalnämnden
Protokoll 18.10.2021 klo 16:00 - 16:55

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protolkolljusterare
3   Val av sekreterare
4 Att utse en ny ersättare till stadsfullmäktige för Sannfinländarna
5   Centralvalnämndens sammanträden
6   Övriga ärenden och avslutande av sammanträdet

Ledamot Uppgift
Wilhelmson Bengt ordförande
Laitinen Henry ledamot
Bärlund Päivi ledamot
Törnblom Gunilla ledamot
Kunnas Tuija ersättare
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen

Till påseende  
På stadens elektroniska anslagstavla