Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 25.10.2021 klo 17:00 - 19:52

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
78   Mötets laglighet och beslutförhet
79   Protokolljusterare
80   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
81 Försäljning av strandtomt nr 38
82   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2021-30.9.2021
83   Statsandelarna för driftsekonomin 2021
84 Förvaltningens budgetförslag för 2022 och ekonomiplan för 2023-2024
85   Val av medlemmar i äldrerådet för 2021-2025
86   Utmaning som gäller skolmobbning och riktad till fullmäktige
87   Om verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun och utmaningen att delta i kampanjen Näkyviin
88 Utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen för kärnkraftverket i Lovisa
89   Allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen vid välfärdsområdesvalet i januari 2022
90   Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
91   Nämndernas och sektionernas beslut
92   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
93   Upphandling av mobilapplikationstjänsten för lunch- samt motions- och kulturförmånen 1.1.2022-31.12.2024
94   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom I viceordförande
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Tähtinen Keijo fm:s I vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Okkonen Niina projektchef
Malmberg Irene Heijnsbroek-Wiréns ersättare
Hinttaniemi Jonna Stenmans ersättare
Kinnunen Kirsi direktör för centralen för bildning och välfärd
Åminne Tuula specialklasslärare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla