Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Direktionen för Lovisa medborgarinstitut
Protokoll 07.10.2021 klo 18:00 - 00:00

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Starten för läsåret
4   Pågående projekt
5   Övriga ärenden
6   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Hagfors, Kari ordförande
Haverinen, Katri ledamot
Selander, Leena ledamot
Bruce, Marina ledamot
Immonen, Janne ledamot
Noroviita, Timo ledamot
Stenvall, Patrik ledamot
Kalliola, Marketta ledamot, Lappträsk
Liimatainen, Mervi ledamot, Pyttis
Alm, Agneta stst. rep.
Lill-Smeds, Tanja vicerektor
Sillanpää, Merja rektor, sekreterare