Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 28.10.2021 klo 17:30 - 21:37

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
36   Mötets laglighet och beslutförhet
37   Protokolljusterare
38   Godkännande av föredragningslistan
39   Koordineringsgrupp för verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun
40 Lovisa stads och Lappträsk kommuns välfärdsberättelse 2017-2020 och välfärdsplan 2021-2024
41 Undantag från planeringsbehov på strandområde och undantag från byggnadsordningen, 434-484-19-59, Marudd, Östernäsvägen 356
42 Planläggningsöversikt för 2021
43   Beslutanderätt angående upphandlingsärenden, centralen för näringsliv och infrastruktur
44 Val av entreprenör, områdesarrangemang för Märlax daghem
45 Att återställa beläggningen på Saltbodtorget till sin ursprungliga form, fullmäktigemotion
46 Grundrenovering av väg 1792 (Elimävägen), fullmäktigemotion
47 Skötsel och underhåll av idrottsplanen och rinken i Forsby, fullmäktigemotion
48 Utlåtande till NTM-centralen om planen för väghållande och trafiken 2022-2025
49   Val av sysselsättningskoordinator
50 Ekonomiöversikt
51   Tjänsteinnehavarbeslut
52 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Karlsson Mikael ordförande
Hyvönen Petri vice ordförande
Wide Roger ledamot
Hento Miia ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Holmström Eeva ledamot
Fellman Annika ledamot
Hagfors Kari ledamot
Isotalo Arja stst. ordförande
Maukkonen Niko ungdomsfullm. repr.
Paljakka Sari dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Lindroos Markus infrastrukturchef
Kinnunen Antti lokalchef
Qvis Lotta planerare
Åminne Tuula koordinator
Hämäläinen Päivi välfärdsplanerare
Hynninen Elina byråsekr./sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 6.11-26.11.2021  
Början av 06.11.2021