Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 27.09.2021 klo 17:00 - 17:24

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
52   Mötets laglighet och beslutförhet
53   Protokolljusterare
54   Kommunförbundets förbundsdelegationsval, att utse ombud till valkretsstämman för Nylands valkrets
55   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom I viceordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia II viceordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s I vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla