Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 23.09.2021 klo 17:04 - 20:45

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Val av sekreterare
3   Jäv
4   Justering av protokollet
5   Direktören för stadskanslicentralens översikt över redogörelser för bindningar
6   Redogörelser för bindningar
7   Revisionsnämndens uppgifter
8   Revisionens arbetsprogram för 2021
9   Revisionsnämndens utvärderingsplan för fullmäktigeperioden 2021-2024 och arbetsprogram för utvärdering för 2021
10   Anmälningsärenden
11   Möjliga övriga ärenden
12   Framläggande av protokollet
13   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Laiho Pasi ordförande
Grundström Maria ledamot
Lindfors Karl-Magnus ledamot
Aitokari Mia-Leena ledamot
Niemelä Lenita ledamot
Marjakangas Miia ledamot
Lönnfors Kristina direktör för stadskanslicentralen
Slotte Martin GR, OFGR, CIA
Forsberg Kimmo Lepolas ersättare
Heittola Tommi KPMG sakkunnig, revision, sekreterare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.