Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 04.11.2021 klo 17:00 - 17:51

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
8   Mötets laglighet och beslutförhet
9   Protokolljusterare
10   Godkännande av föredragningslistan
11 Budget för 2022 och ekonomiplan för 2023-2024
12   För kännedom
13   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Lönnfors Mats medlem
Malmberg Irene medlem
Böhme Fredrik medlem/ekonomichef
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.