Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 06.09.2021 klo 17:30 - 20:06

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
14   Mötets laglighet och beslutförhet
15   Protokolljusterare
16   Val av representanter till Kårkulla samkommuns fullmäktige
17   Medlemmar till delegationen för polisen
18 Val av nämndemän till tingsrätten
19   Förslag till representant i regionala räddningsnämnden i Östra Nyland
20   Val av Lovisa Bostadsstiftelse sr:s styrelseledamöter
21   Överföring av lån och borgen till dottersammanslutning
22 Delårsrapport januari-juni 2021
23 Utlåtande om Räddningsverket i Östra Nylands förslag till budget och ekonomiplan 2022-2024
24 Försäljning av strandtomt nr 186
25 Försäljning av strandtomt nr 188
26 Försäljning av strandtomt nr 216
27 Försäljning av byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk som ägs av Lovisa stad
28 Ombildning av tjänst som näringslivs- och sysselsättningskoordinator till tjänst som sysselsättningskoordinator och ändring av tjänstens arbetsbeskrivning samt inrättande av uppgift som koordinator för näringslivstjänster
29   Val av servicechef
30   Val av ledamöter till Borgå miljöhälsosektion
31   Nämndernas och sektionernas beslut
32   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
33   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom I viceordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia II viceordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Tähtinen Keijo fm:s I vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Peräkylä Jere representant för ungdomsfullmäktige
Paljakka Sari direktör för centralen näringsliv och infrastruktu

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla