Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion
Protokoll 09.09.2021 klo 18:00 - 19:40

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslista
4   Regionalt samarbete kring övergångsutbildning
5   För kännedom
6   Övriga ärenden
7   Mötets avslutande

Ledamot Uppgift
Häggblom Kerstin ordförande
Thomasson Daniel viceordförande
Allén Daniel T. Rosenbergs ers.
Lindfors Annika ledamot
Stenbacka Carina ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Liljestrand Tom stadsst. repr.
Peräkylä Jere ungdomsfullm. repr.
Fabritius Mikaela Mörskom repr.
Nygård Jonna Lappträsk repr.
Tenhunen Timo utbildningschef