Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 09.09.2021 klo 17:30 - 19:28

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Val av ledamöter till grundtrygghetsnämndens individsektion och val av individsektionens ordförande och vice ordförande
4   Val av intervjugrupp för anställning av personal
5 Grundtrygghetsnämndens delårsrapport 1-6/2021
6   Sammandrag av projektet om nuläget för handikappservicen i östra Nyland och intensifierat samarbete inom handikappservicen i östra Nyland 1.9.2019-31.5.2021
7   Klientavgifter för stödboende inom mental- och missbrukarvårdens tjänster för serviceboende
8 Serviceavgift för fortlöpande och regelbunden service i hemmet samt avgift för långvarig boendeservice
9   Tjänsteinnehavarbeslut
10   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
11   Övriga ärenden
12   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Haverinen Katri ordförande
Bruce Marina ledamot
Baumgartner Pia ledamot
Relander Ilkka ledamot
Grundström Ben ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Vidgren Ville ledamot
Oinonen Mari ledamot
Engård Benny ledamot
Isotalo Arja stadsstyr. ordförande
Stenman Lotte-Marie stadsstyr. representant
Pirhonen Sofia ungd.fullm. representant
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Povenius Annette sekreterare
Sippula Päivi servicechef, tjänster för vuxna
Iivonen Jaana servicechef, tjänster för barn och unga
Klawér-Kallio Sofie servicechef, tjänster för seniorer
Haataja Johnny ledande socialarbetare
Ylärakkola Marika ledande läkare
Stenberg Immo Parikas ersättare

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 20.9 - 11.10.2021