Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 23.08.2021 klo 17:30 - 21:05

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
4   Tankning med oljebolagskort 2021-2023 (2025)
5   Val av medlemmar och ersättare till uppbådsnämnden
6   Att utse medlem till Roskā€™n Roll Oy Ab:s styrelse
7   Val av ledamot till Nylands avfallsnämnd
8   Företrädande för stadsstyrelsen i andra organ
9 Försäljning av strandtomt nr 69
10 Försäljning av strandtomt nr 160
11 Riskanalys av bostadsmässan, fullmäktigemotion
12   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
13   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom I viceordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia II viceordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s I vice ordförande
Lepola Janne fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 31.8-21.9.2021