Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 09.08.2021 klo 17:31 - 18:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
179   Mötets laglighet och beslutförhet
180   Protokolljusterare
181 Försäljning av strandtomt nr 47
182 Försäljning av strandtomt nr 78
183 Försäljning av strandtomt nr 91
184   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2021-31.5.2021
185 Lovisa stads utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan för 2022-2024
186 Beslut om avtalen som gäller vårdavdelningar mellan kommunerna i östra Nyland
187   Konkurrensutsättning av elektroniskt betalningsmedel av lunch- och rekreationssedlar
188   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Peltoluhta
189   Valnämnd för proportionella val i fullmäktige
190   Val av stadsfullmäktiges presidium
191   Val av stadsstyrelse
192   Val av revisionsnämnd
193   Val av centralvalnämnd
194   Val av grundtrygghetsnämnd
195   Val av nämnden för fostran och bildning
196   Val av nämndens för fostran och bildning finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningssektion
197   Val av välfärdsnämnd
198   Val av medborgarinstitutens direktion
199   Val av näringslivs- och infrastrukturnämnden
200   Val av byggnads- och miljönämnd
201   Val av landsbygdsnämnd
202   Val av under stadsstyrelsen underställda utvecklings- och koncernsektion
203   Val av ledamöter till fullmäktige vid samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för mandatperioden som börjar 2021
204 Val av företrädare till Nylands förbunds representantskap
205   Fastighetsförrättningar, val av godemän
206   Nämndernas och sektionernas beslut
207   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
208   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Liljestrand Tom ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Karlsson Mikael ledamot
Sederholm Eva ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Grönholm Thomas personalchef, sekreterare
Bruce Marina Uutinens ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla