Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion
Protokoll 29.06.2021 klo 18:02 - 19:29

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
42   Mötets laglighet och beslutförhet
43   Val av protokolljusterare
44   Godkännande av föredragningslista
45 Haddom skolas fortsatta verksamhet
46   För kännedom
47   Övriga ärenden
48   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Bäcklund Marina ordförande
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hovi Karolina ledamot
Hurmerinta Anders ledamot
Jungner Hans T. Rosenbergs ersättare
Lindfors Bo ledamot
Möller Elis ungdomsfullm. repr.
Andersson Pricella A. Lindfors ersättare
Fabritius Mikaela Mörskom repr.
Kinnunen Antti lokalchef
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Markusas Karita rektor
Mårtens Siv sekreterare
Ahonen Sami Polygon Oy, sakkunnig
Stjernvall Camilla Traditionscentrum Kuggom, sakkunnig

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla