Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 21.06.2021 klo 17:30 - 18:59

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
162   Mötets laglighet och beslutförhet
163   Protokolljusterare
164   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
165   Livskraftsutvecklarens lön
166 Försäljning av strandtomt nr 78
167 Försäljning av strandtomt nr 84
168 Försäljning av strandtomt nr 131
169 Försäljning av strandtomt nr 144
170 Försäljning av strandtomt nr 168
171 Försäljning av strandtomt nr 188
172 Försäljning av strandtomt nr 214
173 Försäljning av området vid stranden som tilläggsmark för byggplatsen för fritidshus (RA) 434-413-3-70, Lekarnvägen 20
174   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
175   Upphandling av elbilar för samanvändning med leasingavtal
176   Val av servicechef
177   Nämndernas och sektionernas beslut
178   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Liljestrand Tom ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Sederholm Eva ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Siljander Paula ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Paljakka Sari direktör för näringsliv och infrastruktur

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 24.6 - 15.7.2021.