Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Protokoll 17.06.2021 klo 17:31 - 18:58

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
66   Mötets laglighet och beslutförhet
67   Protokolljusterare
68   Aktuellt kring verksamhetsmodellen för den Barnvänliga kommunen
69 Budgetens uppföljning för tiden 1.1-30.4.2020
70 Kommunalt samarbetsavtal om förvaltningen av arbetsgivarmodellen för personlig assistans nämnden till kännedom
71   Val av socialarbetare
72 Lovisa stads utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan för 2022-2024
73 Bestämning av betalningsgrunderna för klientavgifter från och med 1.7.2021 inom social- och hälsovården i enlighet med den partiella revideringen av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
74   Val av servicechef
75 Verksamhetsanvisningar för kommunerna i östra Nyland om tjänster som stöder rörlighet
76   Tjänsteinnehavarbeslut
77   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
78   Övriga ärenden
79   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Stenvall Patrik ordförande
Relander Ilkka ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Haverinen Katri ledamot
Kouvo Katja ledamot
Rönkkö Anne ledamot
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Povenius Annette sekreterare
Sippula Päivi servicechef för vuxna
Sund Monica tf. servicechef för seniorer
Åminne Tuula specialklasslärare

Till påseende  
Lovisa stads elektroniska anslagstavla 24.6-19.7.2021.