Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 01.06.2021 klo 17:00 - 17:56

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
62   Mötets laglighet och beslutförhet
63   Val av sekreterare
64   Jäv
65   Justering av protokollet
66   Redogörelser för bindningar
67   Utvärderingsberättelsen 2020
68   Revisionsberättelsen
69   Godkännande av bokslutet 2020 och beviljande av ansvarsfrihet
70   Möjliga övriga ärenden
71   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA

Till påseende  
I det allmänna datanätet.