Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 07.06.2021 klo 17:30 - 20:21

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
147   Mötets laglighet och beslutförhet
148   Protokolljusterare
149   Att tillsätta ett temporärt beredningsorgan
150 Kommunalt samarbetsavtal om förvaltningen av arbetsgivarmodellen för personlig assistans
151 Uppdatering av förvaltningsstadgan
152 Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen (Yrkesinstitutet Prakticum), att godkänna delägaravtal
153 Försäljning av strandtomt nr 201
154   Coronatack till stadens personal
155 Begäran om tilläggsanslag, förflyttning av Villekulla daghems verksamhet till ersättande lokaler
156   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2021-30.4.2021
157 Budget och ekonomiplan 2022-2024, anvisningar för planeringen
158   Nämndernas och sektionernas beslut
159   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
160   Övriga ärenden
161 Att bereda försäljning av tomt för dagligvaruhandelns behov i Märlax

Ledamot Uppgift
Liljestrand Tom ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Sederholm Eva ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Peräkylä Jere representant för ungdomsfullmäktige
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla