Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 25.05.2021 klo 17:00 - 20:53

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
54   Mötets laglighet och beslutförhet
55   Val av sekreterare
56   Jäv
57   Justering av protokollet
58   Redogörelser för bindningar
59   Utvärderingsberättelsen 2020
60   Möjliga övriga ärenden
61   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.