Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion
Protokoll 20.05.2021 klo 18:00 - 19:46

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
24   Mötets laglighet och beslutförhet
25   Val av protokolljusterare
26   Godkännande av föredragningslista
27   Om Lovisa Gymnasiums projekt Ska vi bli vänner
28   Aktuellt om en barnvänlig kommun -verksamhetsmodellen i Lovisa
29   Flytt av en lärartjänst till annan tjänst för läsåret 2021-2022
30   Resursklass i Lovisavikens skola
31   För kännedom
32   Övriga ärenden
33   Mötets avslutande

Ledamot Uppgift
Bäcklund Marina ordförande
Hannus Daniel viceordförande
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hovi Karolina ledamot
Hurmerinta Anders ledamot
Konttinen Lisbeth ledamot
Lindfors Bo ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Möller Elis ungdomsf. repr.
Lindfors Annika Lappträsk repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Mårtens Siv sektreterare
Paakkanen Petra sakkunnig, rektor
Nordström Anders sakkunnig, rektor
Åminne Tuula sakkunnig, specialklasslärare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 1.6.-23.6.2021  
Början av 01.06.2021 00:00