Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 12.05.2021 klo 16:56 - 20:45

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
46   Mötets laglighet och beslutförhet
47   Val av sekreterare
48   Jäv
49   Justering av protokollet
50   Redogörelser för bindningar
51   Utvärderingsberättelsen 2020
52   Möjliga övriga ärenden
53   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.