Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 24.05.2021 klo 17:30 - 19:52

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
134   Mötets laglighet och beslutförhet
135   Protokolljusterare
136 Ombildning av tjänst som fastighetsingenjör till tjänst som stadsgeodet
137 Överlåtelse av industritomt, Soilfood Oy
138   Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om finansiering 2021 och 2022 för beredningen av välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhet
139   Retroaktiv utbetalning av individuella tillägg 2017-2020
140 Lokalt avtal om beviljande av prövningsbaserad avlönad eller oavlönad tjänsteledighet eller arbetsledighet
141 Godkännande av Oy Apotti Ab:s uppdaterade aktieägaravtal och bolagsordning
142 Uppdatering av de frivilliga programmen för turism, kultur och skärgård vilka härletts ur stadens strategi
143   Nämndernas och sektionernas beslut
144   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
145   Övriga ärenden
146   Att utse representant vid samkommunsstämma, samkommunen Eteva kuntayhtymä

Ledamot Uppgift
Liljestrand Tom ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Sederholm Eva ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Peräkylä Jere representant för ungdomsfullmäktige
Kinnunen Antti lokalchef
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 27.5-17.6.2021