Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 15.06.2021 klo 17:00 - 18:46

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
17   Mötets laglighet och beslutförhet
18   Protokolljusterare
19   Godkännande av föredragningslistan
20 Öppet brev till Affärsverket Lovisa Vattens direktion
21   För kännedom
22   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Böhme Fredrik medlem/ekonomichef
Blomberg Ulf projektledningschef/inbjuden
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.