Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 10.05.2021 klo 17:30 - 19:53

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
121   Mötets laglighet och beslutförhet
122   Protokolljusterare
123   Att ändra en mätningsförmansuppgift till en kartläggaruppgift
124 Sammanslagning av Samarbetskommittén och Arbetsskyddskommittén, granskning av alternativ
125   Att komplettera antalet ersättare i centralvalnämnden
126   Kommunalvalet 2021 och valmyndigheter
127   Överföring av lån och borgen till dottersammanslutning
128 Försäljning av strandtomt nr 102
129 Försäljning av strandtomt nr 222
130 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
131   Nämndernas och sektionernas beslut
132   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
133   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Liljestrand Tom ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Skogster Leif ledamot
Sederholm Eva ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Peräkylä Jere representant för ungdomsfullmäktige
Turku Roger Karlssons ersättare
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 20.5-10.6.2021.