Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Grundtrygghetsnämnden
Föredragningslista 11.05.2021 kl. 17:30 -
Elektroniskt sammanträde

Saknr.   Rubrik  Föredragningslista i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Regional konkurrensutsättning av arbets- och dagverksamhet för partiellt arbetsföra personer och personer med funktionsnedsättning
4   Servicehuset Lyckans hyror från och med 1.5.2021
5   Att ta i bruk det andra optionsåret i upphandlingsavtalet mellan Lovisa stad och apoteket Loviisan Kruunu-apteekki om upphandling av dosdispenseringstjänster
6   Tjänsteinnehavarbeslut
7   Anmälningsärenden grundtrygghetsnämnden för kännedom
8   Övriga ärenden
9   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Stenvall Patrik ordförande
Lehto Armi viceordförande
Grundström Ben ledamot
Relander Ilkka ledamot
Sederholm Eva ledamot
Lammi Pirjo ledamot
Lindroos Johannes ledamot
Kouvo Katja ledamot
Rönkkö Anne ledamot
Gustafsson Johan ledamot
Liljestrand Tom stadsstyr. ordf.
Isotalo Arja stadsstyr. repr.
Pirhonen Sofia ungd.fullm. representant
Schröder Carita grundtrygghetsdirektör
Povenius Annette sekreterare
Bärlund Päivi Haverinens ersättare