Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 22.04.2021 klo 17:00 - 19:36

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
28   Mötets laglighet och beslutförhet
29   Val av sekreterare
30   Jäv
31   Justering av protokollet
32   Stadsdirektörens översikt
33   Utvärderingsberättelsen 2020
34   Redogörelser för bindningar
35   Möjliga övriga ärenden
36   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare

Till påseende  
I det allmänna datanätet.