Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 29.04.2021 klo 17:30 - 20:25

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
48   Mötets laglighet och beslutförhet
49   Protokolljusterare
50   Godkännande av föredragningslistan
51   Planering av stadens markanvändning det vill säga planläggning
52 Delgeneralplan för Valkom och dess närområden
53 Omprövningsbegäran gällande tätortsskogsåtgärderna 2021-2022 (25.2.2021 § 31)
54 Omprövningsbegäran gällande tätortsskogsåtgärderna 2021-2022 (25.2.2021 § 31)
55 Tätortsskogsplan
56 Ekonomiöversikt
57   Tjänsteinnehavarbeslut
58 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Malmivaara Jouni suppleant
Liljestrand Tom stst ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia stst representant
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Maukkonen Niko ungdomsfullm.repr.
Paljakka Sari näringslivschef, dir. för NLI-centralen
Lindroos Markus infrastrukturchef
Qvis Lotta planerare
Jokinen Sisko planerare
Pihlman Camilla näringslivs- och sysselsättn.koord.
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 7.5-27.5.2021  
Början av 07.05.2021 00:00