Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion
Protokoll 02.06.2021 klo 18:00 - 20:20

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
34   Mötets laglighet och beslutförhet
35   Val av protokolljusterare
36   Godkännande av föredragningslista
37 Haddom skolas fortsatta verksamhet
38   Musikundervisning i åk 1-6, forskningsrapport
39   För kännedom
40   Övriga ärenden
41   Mötets avslutande

Ledamot Uppgift
Bäcklund Marina ordförande
Hannus Daniel viceordförande
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hovi Karolina ledamot
Hurmerinta Anders ledamot
Konttinen Lisbeth ledamot
Lindfors Bo ledamot
Liljestrand Tom stadsst. ordf.
Möller Elis ungdomsf. repr.
Fabritius Mikaela Mörskom repr.
Lindfors Annika Lappträsk repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Mårtens Siv sekreterare
Kinnunen Antti lokalchef
Rajala Pia byggeherreingenjör
Markusas Karita rektor
Jungner Hans T. Rosenbergs ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla