Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 26.04.2021 klo 17:30 - 19:28

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
112   Mötets laglighet och beslutförhet
113   Protokolljusterare
114   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
115   Val av medlemmar och ersättare till uppbådsnämnden
116   Lokal justeringspott 1.4.2021
117   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2021 - 31.3.2021
118 Begäran om omprövning angående stadsstyrelsens beslut 8.3.2021 § 65
119   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
120   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Liljestrand Tom ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Sederholm Eva ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Peräkylä Jere representant för ungdomsfullmäktige
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 7-28.5.2021