Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 12.04.2021 klo 17:30 - 20:32

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
92   Mötets laglighet och beslutförhet
93   Protokolljusterare
94 Försäljning av byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk som ägs av Lovisa stad
95 Samarbete och samarbetsavtal om Pyttis kommuns museiprojekt
96 Indragning av tjänsten som näringslivschef, inrättande av tjänst som livskraftsutvecklare och ombildning av uppgiften som näringslivs- och sysselsättningskoordinator till tjänst samt omfördelning av ansvar och arbetsuppgifter
97   Uppgift som socionom inom småbarnspedagogik från och med 1.8.2021
98   Natur och Miljös förbundsmöte 24.4.2021, val av ombud
99 Avtal om att ordna inspektioner i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar
100 Kommunalvalet, valaffischering utomhus
101 Försäljning av strandtomt nr 97
102 Upphandling av elbilar för samanvändning med leasingavtal
103   Upphandling av mobilapparater 2021-2022 (2025) / anslutning till gemensam upphandling som genomförs av Hansel Ab
104 Att godkänna Lovisa stads strategi
105 Att skapa ett uppföljningssystem för beslut om fullmäktigemotioner, fullmäktigemotion
106 Stadsstyrelsens uppföljning av verksamheten och ekonomin, fullmäktigemotion
107 Fullmäktigemotioner
108 Tjänsteinnehavarbeslut stadsstyrelsen för kännedom
109   Nämndernas och sektionernas beslut
110   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
111   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Liljestrand Tom ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Sederholm Eva ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Peräkylä Jere representant för ungdomsfullmäktige
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare
Paljakka Sari dirrektör för centralen för näringsliv och infrast
Heijnsbroek-Wirén Mia Karvonens ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 20.4-11.5.2021