Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 29.03.2021 klo 17:30 - 21:08

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
82   Mötets laglighet och beslutförhet
83   Protokolljusterare
84 Godkännande av bokslutet för 2020
85 Att utse representanter till ordinarie förbundsmöte 2021 för Sydkustens landskapsförbund r.f.
86   Allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen vid kommunalvalet i juni 2021
87   Att komplettera antalet ersättare i centralvalnämnden
88 Utvecklingssamtal som förts med stadsdirektören, rapportering
89   Nämndernas och sektionernas beslut
90   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
91   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Liljestrand Tom ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Sederholm Eva ledamot
Skogster Leif ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Böhme Fredrik ekonomichef
Grönholm Thomas personalchef
Peräkylä Jere representant för ungdomsfullmäktige
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 8-29.4.2021