Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion
Protokoll 31.03.2021 klo 18:00 - 19:50

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
8   Mötets laglighet och beslutförhet
9   Val av protokolljusterare
10   Godkännande av föredragningslistan
11   Besättnade av tjänst fr.o.m. 1.8.2021: Lektor i matematik (1112), Lovisavikens skola
12   Besättnade av tjänsteförhållande fr.o.m. 1.8.2021: Timlärare i huvudsyssla med specialklassläraruppgifter (1085), Lovisavikens skola
13   Besättande av tjänst fr.o.m. 1.8.2021: Lektor i modersmål och litteratur (1114), Lovisavikens skola
14   Besättande av tjänst fr.o.m. 1.8.2021: Klasslärare (1015), Generalshagens skola
15   Besättande av tjänst fr.o.m. 1.8.2021: Klasslärare (1020), Generalshagens skola
16   Besättande av tjänst fr.o.m. 1.8.2021: Klasslärare (1021), Generalshagens skola
17   Besättande av tjänst fr.o.m. 1.8.2021: Ambulerande speciallärare (1093) som timlärare i huvudsyssla, Generalshagens skola
18   Besättande av tjänst fr.o.m. 1.8.2021: Klasslärare (1071), Tessjö skola
19   Haddom skolas fortsatta verksamhet
20   För kännedom
21   Övriga ärenden
22   Följande möte
23   Mötets avslutande

Ledamot Uppgift
Bäcklund Marina ordförande
Hannus Daniel viceordförande
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hovi Karolina ledamot
Hurmerinta Anders ledamot
Konttinen Lisbeth ledamot
Lindfors Bo ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Liljestrand Tom stadsst. ordf.
Sederholm Eva stadsst. repr.
Möller Elis ungdomsfullm. repr.
Fabritius Mikaela Mörskom repr.
Lindfors Annika Lappträsk repr.
Kinnunen Kirsi dir. för centralen för bildning och välfärd
Mårtens Siv sekreterare
Markusas Karita rektor
Paakkanen Petra sakkunnig
Juslin Lotta sakkunnig
Winqvist Johanna sakkunnig