Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 25.03.2021 klo 17:00 - 20:23

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
18   Mötets laglighet och beslutförhet
19   Val av sekreterare
20   Jäv
21   Justering av protokollet
22   Ekonomichefens bokslutsöversikt
23   Revisorns översikt av resekostnaderna 2020
24   Personalchefens översikt
25   Redogörelser för bindningar
26   Möjliga övriga ärenden
27   Framläggande av protokollet

Ledamot Uppgift
Lohenoja Pertti ordförande
Aitokari Mia-Leena vice ordförande
Friman Henry ledamot
Lehto-Tähtinen Auli ledamot
Meriheinä Thérèse ledamot
Schauman Berndt-Gustaf ledamot
Stenberg Immo ledamot
Slotte Martin GR, OFGR, CIA
Katila Laura KPMG sakkunnig, revision, sekreterare
Böhme Fredrik ekonomichef
Grönholm Thomas personalchef

Till påseende  
I det allmänna datanätet.