Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Utvecklings- och koncernsektionen
Protokoll 15.03.2021 klo 17:01 - 17:56

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
9   Mötets laglighet och beslutförhet
10   Protokolljusterare
11   Kymmenedalens El Ab:s bolagsstämma; att utse kandidat till styrelseordförande och välja representant till bolagsstämma och förvaltningsråd
12   Lovisa Hamnfastigheter Ab:s bolagsstämma; att välja styrelseledamöter och representant till bolagsstämma
13   Utvecklings- och koncernsektionens verksamhet och behandling av Lovisa stadskoncerns ärenden 2021
14   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande
Isotalo Arja viceordförande
Thesslund Stefan ledamot
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Malmivaara Jouni ledamot
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Grönholm Thomas personalchef, sekreterare
Skogster Leif Liljestrands ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 25.3-15.4.2021