Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 22.03.2021 klo 17:30 - 19:37

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
67   Mötets laglighet och beslutförhet
68   Protokolljusterare
69   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
70 Lovisa stads program för delaktighet 2021-2023
71   Upphandling av elbilar för samanvändning med leasingavtal
72 Regionalt tillgänglighets- och framkomlighetsprogram 2021-2025 för Östra Nyland
73   Att utse representant vid samkommunsstämma, samkommunen Eteva kuntayhtymä
74   Statskontorets meddelande om möjligheten att ansöka om egendom i dödsbo
75 Försäljning av strandtomt nr 87
76 Försäljning av strandtomt nr 126
77 Försäljning av strandtomt nr 128
78   Nämndernas och sektionernas beslut
79   Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom
80   Stadsstyrelsens representanter i nämnderna
81   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Liljestrand Tom ordförande
Isotalo Arja I viceordförande
Karvonen Juha II viceordförande
Uutinen Lotte-Marie ledamot
Skogster Leif ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Sederholm Eva ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lepola Janne fm:s 1 vice ordförande
Tähtinen Keijo fm:s II vice ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Lönnfors Kristina direktören för stadskanslicentralen
Peräkylä Jere representant för ungdomsfullmäktige
Mettinen Veli-Matti Siljanders ersättare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla