Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Lovisa Vatten
Protokoll 09.03.2021 klo 17:00 - 18:33

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
10   Mötets laglighet och beslutförhet
11   Protokolljusterare
12   Godkännande av föredragningslistan
13 Verksamhetsberättelse och bokslut 2020
14   Byggande av vattenservice i Drottningstrandens norra del
15   För kännedom
16   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Vainio Nils ordförande
Holmström Eeva viceordförande
Turku Roger medlem
Sokka-Tuomala Anne medlem
Böhme Fredrik medlem/ekonomichef
Blomberg Ulf projektledningschef/inbjuden
Karlsson Mikael stst representant
Paakkarinen Markku vattenaffärsverkets direktör/föredragand
Ståhl Tove ekonomisekr./sekr.