Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 25.03.2021 klo 17:30 - 19:39

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
36   Mötets laglighet och beslutförhet
37   Protokolljusterare
38   Godkännande av föredragningslistan
39 Haddom skola - undersökning av skolbyggnadens skick
40   Tjänsten som lantmäteriingenjör, rekrytering
41   Tillsättande av tjänsten som markbyggmästare
42 Byggande av infrastruktur i mellersta delen av Drottningstranden, val av entreprenör
43 Ekonomiöversikt
44   Tjänsteinnehavarbeslut
45 Undantagslov som gäller behovet av planering på strandområde, 434-485-3-79, Svartholmensväg 219, Vassholmen
46 Skrivelser som lämnats in till näringslivs- och infrastrukturnämnden, rättelseyrkande
47 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Turku Roger ordförande
Hyvönen Petri viceordförande
Bruce Marina ledamot
Grundström Maria ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Mettinen Veli-Matti ledamot
Skogster Leif ledamot
Turpeinen Henna-Kaisa ledamot
Karvonen Juha stst representant
Liljestrand Tom stst ordförande
Oker-Blom Jan D. stadsdirektör
Paljakka Sari näringslivschef, tf. dir. för centralen för näring
Kinnunen Antti lokalchef
Pihlman Camilla näringslivs- och sysselsättn.koordinator
Okkonen Niina projektchef
Moilanen Tapani Ramboll Finland Oy
Ravi Pirjo sekreterare

Till påseende  
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 2.4-22.4.2021  
Början av 02.04.2021 00:00